Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informacje opracowane przez Agnieszkę Pytlik.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolektywnie, czyli we współdziałaniu

Znasz to uczucie, że utknąłeś w swojej pracy animacyjnej? Czujesz się wypalony? Brak Ci inspiracji w pracy na rzecz mieszkańców Twojego osiedla, dzielnicy, miasta? A może pracujesz w instytucji kultury lub samorządzie i chciałbyś pobudzić twórczo mieszkańców nową ofertą kulturalną?

Być może to chwila, którą przeżywasz właśnie teraz. Być może to doskonały czas na zmianę. Jeśli zrobisz pierwszy krok i odważysz się odezwać do kolektywnie.com.pl, otrzymasz wsparcie. Dalej będzie już z górki, choć czeka Cię praca nad sobą. Bo kolektywnie towarzyszy zmianom i zmianie. Zmianach w liderkach i liderach, zmianach w społecznościach, zmianach w organizacjach. Z myślą o wspieraniu procesów zmian tu i teraz.

Hej! To ja, Aga

Nazywam się Agnieszka Pytlik, uwielbiam górskie szlaki, schroniska i polany, Muminki, (ze szczególnym uwzględnieniem Włóczykija) i przebywanie wśród ludzi.
Jestem animatorką społeczno-kulturalną z wykształcenia i – przede wszystkim – z miłości do działania w grupie.
Od 14 lat współpracuję ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami kultury w powiatach raciborskim, rybnickim i wodzisławskim oraz pobliskich miastach.

Serdecznie witam Cię w moim, bardzo Agowym, miejscu w sieci. Usiądź z ulubionym kubkiem herbaty (mój byłby emaliowany, z Włóczykijem i totalnie z kawą zamiast herbaty, a Twój?) i rozejrzyj się. Być może znajdziesz tu coś dla siebie. 😊

Uściski,
Aga

Animacja lokalnych społeczności

Animacja lokalnych społeczności jest atrakcyjną metodą edukacyjną, która łączy społeczną mobilizację, zarządzanie oparte na uczestniczeniu w decydowaniu pracowników lub mieszkańców, innowacyjność społeczną i wytwarzanie wiedzy oraz środowiskowej lub lokalnej tożsamości.

 • Pomogę zbudować relacje i więzi społeczne w Twojej społeczności lub wspólnocie.
 • Wesprę aktywizację i mobilizację społeczną ważnego dla Ciebie kręgu osób.
 • Obudzę kreatywny potencjał ludzi, grup i społeczności.
 • Pokażę, jak sprawnie organizować partycypację społeczną.
 • Przedstawię metodologię animacji grup i obszarów defaworyzowanych.
 • Przygotuję i przeprowadzę badania, dopasuję narzędzia i próbę badawczą oraz zrobię raport i diagnozę lokalnego środowiska.
 • Opracuję Program Aktywności Lokalnej.
 • Zbuduję z Tobą Partnerstwo Lokalne metodą Dobra Wspólnego PAFW.

Metodologia DISC

 • Wzmocnię Twoje miękkie kompetencje i pokażę Ci, do pełnienia jakich ról w zespole masz predyspozycje.
 • Wytłumaczę Ci różnice w zachowaniu różnych typów ludzi, trudności, jakie trudności każdy z typów może mieć w pracy oraz pokażę, jaką sprawczość mają te grupy.
 • Poprawię jakość Twoich relacji międzyludzkich.
 • Powiem, jak możesz dopasować swoje zachowania do konkretnych sytuacji, by efektywniej wykonywać zadania i zarządzać swoją organizacją.
 • Opiszę Ci sposoby wsparcia rozwoju Twoich pracowników, ich zespołów, żeby Twoja organizacja stała się silniejsza.

Tutoring​

Jeśli jesteś liderką lub liderem, z dużym prawdopodobieństwem zastosujemy w trakcie wspólnej drogi właśnie tutoring. To metoda indywidualnej pracy rozwojowej z liderami życia społecznego i publicznego. W trakcie cyklicznych spotkań będę Ci towarzyszyć w roli tutorki – będę słuchać, dzielić się swoim doświadczeniem, pomagać wypracować rozwiązania problemów i opracuję z Tobą plan liderskiego rozwoju.

Dziedzictwo społeczno-kulturowe

To opcja przeznaczona dla instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego.

 • Opracuję gminny programów ochrony zabytków.
 • Opowiem o grach terenowych – zasadach ich tworzenia i realizacji.
 • Zajmę się dziedzictwem kulturowym w procesie rewitalizacji.
 • Pokażę, jak budować i rozwijać wolontariat na rzecz dziedzictwa kulturowego.
 • Zaprojektuję proces zarządzania dziedzictwem lokalnym.
 • Powiem, jak budować turystykę kulturową opartą na tymże dziedzictwie.
 • Opowiem o grupach społecznych wokół domu kultury.
 • Pokażę, jak wygląda wolontariat w instytucji kultury.
 • Zaprojektuję proces zarządzania kadrą i budową zespołu w instytucji kultury.
 • Zrobię analizę potrzeb lokalnych i pokażę, jak je wykorzystać w działaniach instytucji kultury.
 • Opracuję strategię i koncepcję pracy ośrodków i domów kultury.

Warsztaty zgodne z naturą

Zorganizuję dla Ciebie i bliskich Ci osób (lub całej ważnej dla Ciebie społeczności!) warsztaty ekologiczne.

 • Naturalne kosmetyki i środki higieny.
 • Świece sojowe.
 • Właściwości i przygotowanie octów i kiszonek, kimchi.

Formy pracy

Opowiesz mi o swoich potrzebach, możliwościach i zasobach, a ja starannie wyselekcjonuję metody optymalne dla Ciebie. Na drodze wspólnej zmiany do wyboru mamy:

 • Pracę indywidualną
 • Pracę grupową
 • Szkolenia
 • Warsztaty
 • Burzę mózgów
 • Study Circle
 • Miniwykłady
 • Gry szkoleniowe
 • Symulacje szkoleniowe
 • Testy autodiagnozy
 • Prezentacje
 • Dyskusje zogniskowane

Współpraca

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Pielęgnacja lokalnej historii, tradycji i kultury.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Ponad 100 projektów społecznych zrealizowanych na terenie całego kraju.

Lokalne Partnerstwa PAFW

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Ośrodek kultury w Czernicy

Miejsce otwarte na potrzeby lokalnej społeczności.

Zakupy w kolektywnie.com.pl

Kolektywnie to nie tylko dzielenie się wiedzą i towarzyszenie w Twojej zmianie.

Latami poszukiwałam miejsca, w którym kupię dobre jakościowo, wytwarzane w Polsce materiały na warsztaty animacyjne dla moich społeczności. Aukcje i sklepy stacjonarne wypełnione były po brzegi chińskimi, często drogimi materiałami, których jakość pozostawiała wiele do życzenia. Kto nie rozliczał podejrzanej faktury za włóczkę wystawionej w azjatyckim hotelu, ręka do góry! Nigdy nie znalazłam sklepu idealnego, dlatego postanowiłam otworzyć swój. Zapraszam do świata świadomych zakupów, którymi zainspirujesz innych oraz zbudujesz lepszy świat dookoła Ciebie.